blog

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÂN BÓN

Đây là bài viết mình nghĩ là đầy đủ kiến thức cơ bản về phân bón để hiểu và chăm sóc Bonsai mình tốt hơn.   …

SƠ LƯỢC VỀ BONSAI TANUKI

SƠ LƯỢC VỀ BONSAI TANUKI Từ Tanuki trong tiếng Nhật được hiểu theo nghĩa: kẻ lừa đảo, lén lút. Đối với ngư…

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC CÂY

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC CÂY Cách làm cho gốc cây lộ ra: Phương pháp bỏ dần các lớp đất: Đây là cá…

Sơ lược về Suiseki - Đá Cảnh

Sơ lược về Suiseki - Đá Cảnh Danh từ Suiseki phát âm tiếng Việt là “Sư sê ki”. Suiseki là một từ ngữ Nhật …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào