Hình ảnh Triễn Lãm Bonsai Tại Cao Lãnh 2012

Năm 2012, Mình có dịp đi tham quan tại triễn lãm Bonsai tại Cao Lãnh 2012 do TT Thanh Tâm Bonsai tổ chức. Mình chụp vài tấm Bonsai tại triễn lãm mời các bạn thưởng lãm.

Hình ảnh Triễn Lãm Bonsai Tại Cao Lãnh 2012

Hình ảnh Triễn Lãm Bonsai Tại Cao Lãnh 2012

Hình ảnh Triễn Lãm Bonsai Tại Cao Lãnh 2012

Hình ảnh Triễn Lãm Bonsai Tại Cao Lãnh 2012

Hình ảnh Triễn Lãm Bonsai Tại Cao Lãnh 2012

Hình ảnh Triễn Lãm Bonsai Tại Cao Lãnh 2012

Hình ảnh Triễn Lãm Bonsai Tại Cao Lãnh 2012

Hình ảnh Triễn Lãm Bonsai Tại Cao Lãnh 2012

Hình ảnh Triễn Lãm Bonsai Tại Cao Lãnh 2012


Xem thêm hình ảnh #bonsai  tại đậy !
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ